Willenbacher & Rzebitschek 8972-676

 

Čísla na základní desce


Firemní značka na horní straně základní desky
Spodní strana základní desky


Výřez z horní fotky spodní strany základní desky, otočený o 180°, zřetelně rozpoznatelná „6“ popř. z úhlu pohledu před-předchozí fotky „9“Zpráva od Hanse Jürgena Eisela:

 

Škody jsou enormní, dokonce čep hřídele je zlomený. Hřebínek je v oblasti výšek zcela zrezavělý. Ale některá specifika jsou u raných strojků W&R pozoruhodná a nápadná. Válec je dlouhý pouze 9 cm, má již obvyklý průměr, na bočních víkách válce nejsou vyrytá žádná čísla, válec je jen zpola odlitý a ještě uvnitř nemá papírovou roli. Ložiska pro pružiny ještě mají jiný tvar, než je obvyklé u pozdějších modelů, nahoře jsou širší a hranatá. Na regulátoru otáček je viditelné jen nepatrné opotřebení, takže můžeme vycházet z toho, že strojek hrál jen zřídka. Základní deska však již má obvyklou tloušťku a na její spodní straně již najdeme číslo, zde 9. Pod hřebínkem nebyly žádné značky nebo rytiny, firemní značka ve formě jména je vyražena na základní desce před hřebínkem.


Fotografie: ©Hans-Jürgena Eisela