Willenbacher & Řebíček: Výstavní kus z Druhé vídeňské průmyslové a řemeslné výstavy roku 1839, možná se jedná o vrcholné období firmy Willenbacher & Řebíček, kdy svými výstavními objekty pronikla do všech tří obchodních odvětví

Firma Willenbacher & Řebíček na této výstavě vystavovala objekty ze všech tří obchodních odvětví:

1.) Obzvláště pracně zhotovené umělecké hodiny

2.) Hrací strojek

3.) Univerzální stroj na řezání závitů, údajně až pro 300 různých závitů, šneků atd.

 

Tento výstup byl pravděpodobně vrcholem firmy Willenbacher & Řebíček, která přesně o tři roky později byla převzata samotným Františkem Řebíčkem.


Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna