Willenbacher & Řebíček 12349-1002

 
Pokračující mechanika hracího strojku v automatových obrazových hodinách


Oba nejvyšší sopránové zoubky byly doplněny…


… a další profesionálně provedené doplnění zoubků na pravém a levém okraji obrázku


Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna