Rzebitschek 36144-2854

 


Na přečnívající část spouštěcí páčky má dopadat závaží tak, aby se páčka stlačila dolů a spustila tak přehrávání skladby


Vpravo najdeme (vyznačen šipkou směřující vpravo) typický „Řebíčkův roh“, resp. „Řebíčkův vyjmutý roh“, neboť nosič hřebínku u hracích strojků této firmy má kvádrovitou formu a není zúžený tak jako u Olbrichových strojků, u kterých zůstává více místa pro šroubky k upevnění hracího strojku na dřevěné dno hrací skříně komodových hodin nebo na obrácené straně nebo na rámu obrazu či obrazových hodin jako u pražských hracích strojků.

 

Dále na fotografii vidíme (označené dvěma malými šipkami směřujícími dolů) dva otvory, resp. zářezy v nosiči hřebínku, aby bylo možné ho sejmout nástrojem podobným šroubováku, jehož název neznáme, ale mohl se nazývat „zvedák nosiče hřebínku“.

Vlevo je také jeden vrut (označený šipkou směřující vlevo) zapuštěný do základní desky pro lůžko (zpravidla vyrobeno z mosazi) pro uchycení vzpěrače, který je viditelný na základní desce hracího strojku. Uprostřed vzpěrače je vlákno vycházející od spouštěcí páčky strojku, přičemž je možné si u horního háčku k napnutí vybrat jeden z většinou tří zářezů, většinou je přítomen ještě jeden spodní háček tak, aby olověné závaží na druhém konci vzpěrače (vyrobeného z kulatého drátu) mělo větší exkurzi než spouštěcí páčka. Tím se zvětší výška pádu a uvolněná kinetická energie je poté dostatečně velká, aby stlačila spouštěcí mechanismus dolů proti síle pružin, které jsou umístěny pod ním a které ho vytlačují nahoru.


Fotografie: ©Hans-Jürgena Eisela