Rzebitschek 36840-3231

 Popuštěné (namodralé) šroubky


  

První skladba


 

Druhá skladba


 

Třetí skladba
Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna