Rzebitschek 36840-3231

 



Popuštěné (namodralé) šroubky


 



 

První skladba


 

Druhá skladba


 

Třetí skladba




Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna