Rzebitschek 37937-3380

 Na horní straně regulátoru otáček je palmeta


Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna