Rzebitschek 44294-3877

 Na horní straně regulátoru otáček je palmeta


Větší rozlišeníFotografie: ©Archiv Otmara Seemanna