F. Rzebitschek 44797-3705
Nejvyšší známé číslo
od Františka Řebíčka

 

Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna