Gustav Řebiček 45348-3895

 

Srovnání s dalšími, ikonograficky doloženými automaty, 36721-3223 a 46759-3621, je nasnadě, že všechny tři pochází ze stejné dílny.

 

 

Fotografie: ©C. Smith, USA