F. Rzebitschek 45644-3481

 
Rozdělený hřebínek


Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna