G. Řebiček 46126-362x

 Zrcadlové „N“ na horní straně bloku regulátoru otáček


Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna