Gustav Řebíček 46614-3535

 

(strojek s výrobním číslem, ke kterému má existovat (dle Kowara 2017, s. 205) ještě jeden další exemplář s hudebním programem 3686! Bohužel nemáme k dispozici žádný ikonografický důkaz)

 Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna