Th. Briese (Gustav Řebíček) 46888-3257

 


Zbytky seznamu skladebFotografie: ©Archiv Nika Wiegmana, restaurátora hracích strojků ve městě Hilversum, Holandsko
Fotografie: ©Christie's
Celé držadlo hřebínku bylo pokryto kusem oceli. Pod ním se schovávala původní firemní značka Gustava Řebíčka ( varianta se dvěma hvězdičkami): Nehodnověrné číslo 49461, předpokládá se chyba v komunikaci (Luuk Goldhoorn). Možná se hrací strojek jednou objeví, aby celou záležitost osvětlil.