.

Willenbacher & Rzebitschek (Řebiček)

Alois Willenbacher, 1795–?
a Franz Rzebitschek (Řebiček), 1801–1888

0000–~8000 (Neoznačeno) | ~8000–32999 | 3300043999 | 4400052000

Deutsch

 

František Řebíček

(Goldhoorn 84)


PICTURE-SHOW


Seznam čísel hudebních programů

 


Pracovník F. Řebíček

 

Možné rozpory, popř. nezodpovězené otázky k odhadu data

Výrobní datum strojku č. 27558 se odhaduje na rok 1850, Kreiblův „Májový větřík“ (Mailüfterl) však vznikl roku 1853.

Strojek č. 45904 spadá do roku 1875. Dle číselného údaje 1871 mohl být vyroben již v roce 1871. Číselný údaj 1871 však dataci označovat nemusí.

Pokud by se však datace změnila, došlo by ke kolizi s jinými údaji. Obzvláště velký je rozpor mezi čísly kolem č. 46000. Změna by pro rok 1870 znamenala tak náhlý a vysoký nárůst produkce, že můžeme pochybovat o tom, zda by kapacity na takové rozšíření výroby byly dostatečné.

Současné odhady data však nejsou skálopevně stanoveny, se změnami se počítá!


Konstrukční shody hracích Řebíčkových strojků

1.) Poziční kolíky jsou (s výjimkou raných hracích strojků) vidět na hřebínku.

2.) Postupem času se zviditelňuje opotřebení jednotlivých čísel. Často se u stejných číslic používají různé velikosti písma. Toto se méně často děje také u Olbrichových strojků, a ještě řidčeji v rámci stejného výrobního čísla či čísla hudebního programu.

3.) Na spodní straně regulátoru otáček jsou u Řebíčkových strojků někdy vidět různé značky (tečka, „S“ v kurzívě nebo punc v podobě palmety, někdy čísla).

4.) Horní část vrutu regulátoru otáček se u Řebíčkových strojků sbíhá ve směru regulátoru. Rané strojky mají pouze tenkou ocelovou destičku místo pozdější tlusté mosazné krycí desky s kamenným povrchem.

5.) Na spodní straně základní desky jsou často vyryté značky.

6.) Někdy můžeme na hřebínku najít číslice 0 až 9. Je možné, že se jedná o informace o naladění hřebínku?

7.) Vždy lze najít otvory na základu nosiče hřebínku (podobně jako u strojků Malého, výjimečně u vídeňských strojků), který pravděpodobně sloužil k sejmutí nosiče hebínku ze základní desky nastrojem podobným šroubováku.

8.) Poslední basový zoubek má vždy dvě špičky, vzdálenost mezi oběma špičkami je stejná (podobně jako u strojků Malého).

9.) Otvor na kraji víka pérovníku bývá polokulatý nebo trojúhelníkový.

10.) Za číslem hudebního programu a za číslicí se často vyskytuje tečka (podobně jako u Řebíčkových strojků).

11.) Vnitřní rameno soukolíje ze strany válce u Řebíčkových a Malého strojků snížené, což se u strojků Slawik & Preissler nevyskytuje.

12.) I když někdy mají číslice výrobního čísla a čísla hudebního programu rozdílnou velikost a někdy nebyly vyraženy naráz, nýbrž jednotlivě, a proto nepravidelně, budí strojky firmy Řebíček dojem, že jde o kvalitní a pečlivou práci. Na rozdíl od pozdějších neoznačkovaných a často také neočíslovaných strojků vídeňského typu (bez pozičních kolíků, otvorů na nosiči hřebínku a s pravoúhlou horní částí vrutu regulátoru otáček či lehce sbíhavou k otočnému listu), které při pozorování vzbuzují dojem rychlovýroby.

Franz František Řebíček začal s výrobou „hracích strojků podle vzoru Švýcarů“ roku 1819 v Čechách (dle zprávy posudkové komise o výstavě českých průmyslových výrobků z roku 1831). Jeden označený strojek dodnes nebyl nalezen, resp. je jméno F.Ř. na strojku přiliš dobře schováno nebo byl vyryt jen monogram, který dodnes nebyl rozpoznán..

 

 


 

 

❶/❶ Neoznačené strojky, zpravidla s otvory na nosiči (základu) hřebínku, ale také bez nich

První strojky, přibližně okolo 1500 (?), jsou neoznačkované a vykazují typické poznávací znamení na nosiči (základu) hřebínku – dva otvory, pro jednoduché sejmutí hřebínku s použitím nástroje podobného šroubováku. Otvory v hřebínku jsou typické pro všechny hrací strojky původem z Prahy, protože byly převzaty pozdějšími Řebíčkovými výrobci. Není vyloučeno, že neoznačkované zaoblené hrací strojky z dřívější doby pochází od Řebíčka.

❶/❷ Neoznačkované strojky s rýhou na hřebínku

Přibližně od 1500 (?) až po 3000, (může jít o posloupné udělování čísel, ale nemusí), se strojky vyznačují rýhou na výstupu zoubků z hřebínku, na „držadle“. Funkce těchto rýh není jasná.

❶/❸ Neoznačkované strojky s rýhou na hřebínku nebo bez ní

Nemůžeme říct, zda se před prvními očíslovanými strojky (přibližně od 3000) ještě vyráběly strojky, u kterých by rýha na hřebínku chyběla nebo zda byly poslední strojky s rýhou plynule odděleny od prvních očíslovaných, ale neoznačkovaných výrobků.

❶/❶/❶ Neoznačené části hřebínků s DVĚMA zoubky, s otvorem v hřebínku nebo bez něj, BEZ rýhy

 

 

 

Číslo strojku

 

 

Číslo hudebn-
ího programu

 

 

 

 

 

 

POZOR! Řazení v následující části textu není chronologické!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není vyloučeno (i když se jedná o odvážnou spekulaci, která není moc pravděpodobná a představuje spíše diskuzní příspěvek), že neoznačené zaoblené strojky mají souvislost s Františkem Řebíčkem nebo s jedním z jeho zaměstnanců:

 

 

 

(?) Neoznačeno, část hřebínku, „zaoblený hrací strojek“, 18 částí po 3 zoubcích
Válec: 8,3 cm, Ø 2,4 cm, hřebínek: 9,4 cm, Federhaus Ø 4,7 cm (exklusive Zahnkranz), 3,5 cm tief, Grundplatte 5,8 x 15,8 x 3 (!) mm, eine große Ausnehmung auf der Unterseite des Kammträgers verleiht diesem ein brückenartiges Aussehen:
,
1 Musikstück. PICT
Sb. Seemann

 

 

 

Neoznačeno část hřebínku „zaoblený hrací strojek“, 19 částí po 3 zoubcích
Válec: 9,5 cm, Ø 2,5 cm, hřebínek: 9,4 cm, pérovník Ø 4,7 cm (bez ozubeného kola), (pouze!) 2,25 cm hluboký, základní deska 6,9 x 16,9 x 3 (!) mm, „kopulovitý“ regulátor otáček, otvor na spodní straně nosiče hřebínku lehce připomíná most: , 1 skladba. PICT+INFO
■ Sb. Seemann

 

 

 

❶/❶/❷ Neoznačkované vybrané hřebínky se TŘEMI zoubky, s otvorem v základu hřebínku nebo bez něj, BEZ rýhy

 

 

Číslo
strojku

 

Číslo hudebn-
ího programu

 

 

 

 

 

 

  POZOR! Řazení v následující části textu není chronologické!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švýcarský hrací strojek nebo raný Řebíčkův strojek podle švýcarského vzoru; 21 částí po 2 zoubcích, válec 8,7 cm
2 skladby, mezi nimi jedna z Kouzelné flétny, PICT, v hodinách od Gabriela Bauera
Sb. Seemann; Přiřazení firmě Willenbacher & Řebíček je námětem k diskuzi!

 

 

 

?

?

Švýcarský hrací strojek nebo raný Řebíčkův strojek podle švýcarského vzoru; 21 částí po 3 zoubcích, válec 8,7 cm
Válec 7,5 cm, 21 částí po 3 zoubcích, PICTdddddddddddddddddddddd
■Vídeňská soukromá sbírka („21kv5“); Přiřazení firmě Willenbacher & Řebíček je námětem k diskuzi!

 

 

 

?

?

Švýcarský hrací strojek nebo raná Řebíčkova replika; 21 částí po 3 zoubcích, „Č. 7“
Válec 7,5 cm, 21 částí po 3 zoubcích. PICT
Autopsie Seemann, Breker 9. 11. 2018, Los č. 99 (Sb. Goldhoorn), Přiřazení firmě Willenbacher & Řebíček je námětem k diskuzi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶/❷ Neoznačkované hřebínky s otvorem v hřebínku a S rýhou

 

 

 

 

 

 

 

 

1351

Neoznačeno
Válec 9,3 cm; 2,2 cm Ø, 3 šroubky na hřebínku, PICT+HUDBA
■Zkládba H.-J. Eisel, Sb. Seemann

 

 

 

1616

Neoznačeno
Válec 10, 2 skladby, PICT
■ Sb. Seemann

 

 

 

1867

Neoznačeno
Válec 7,5 cm, 1,8 cm Ø, 3 šroubky na hřebínku, PICT
■Vídeňská soukromá sbírka, Autopsie H.-J. Eisel a Seemann

 

 

 

Neoznačeno
Válec 7,5 cm, 1,8 cm Ø, 3 šroubky na hřebínku, PICT
■Vídeňská soukromá sbírka, Autopsie H.-J. Eisel a Seemann

 

 

 

2111

 

Neoznačeno pravděpodobně neočíslováno, číslo 2221 je vyraženo také u strojku
8597-186
■ Zpráva: Seemann

 

 

 

2192

 

Neoznačeno, pravděpodobně neočíslováno, číslo 2192 je vyraženo také u strojku 7346-454
■ Zpráva: Seemann

?

 

 

2212

 

Neoznačeno
Tři namodralé šroubky na hřebínku, na hřebínku nejsou vidět žádné poziční kolíky. PICT+INFO
■ Zpráva: Seemann

 

 

 

Neoznačeno, „válec 8,1 / hřebínek 7,7
Válec 8,1 cm, 1,9 cm Ø, hřebínek 7,7 mm, rýha na hřebínku, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, mezi nimi „Brüderlein fein“, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy, v blízkosti špiček zoubků na podstavci soukolí NENÍ prohlubenina, na hřebínku NEJSOU vidět žádné poziční kolíky, PICT
■Sb. Seemann, Inv.-č. 2888a

~1836

 

 

Neoznačeno, „válec 8,1 / hřebínek 7,7“
Válec 8,1 cm, 1,0 cm Ø, hřebínek 7,7 mm, rýha na hřebínku, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby; PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy, v blízkosti špiček zoubků na podstavci soukolí NENÍ prohlubenina, na hřebínku NEJSOU vidět žádné poziční kolíky
Sb. Seemann, Inv.-č. 2888b

?

 

 

3439

116
(jako č. 3482)

Neoznačeno
8,9-cm-Válec, 2 cm Ø, hřebínek 8,7 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

3482

116
(jako č. 3439)

Neoznačeno
8,9-cm-Válec, 2 cm Ø, hřebínek 8,7 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

Neoznačeno, „válec 8,9 / hřebínek 8,6“
Válec 8,9 cm, 2 cm Ø, hřebínek 8,6 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, mezi nimi „Brüderlein“, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy, v blízkosti špiček zoubků na podstavci soukolí je prohlubenina, PICT, na hřebínku nejsou vidět žádné poziční kolíky!
■Sb. Seemann, Inv.-č. 3500

~1836/1837

 

 

3788

178

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy, PICT
■Kowar (2017) strana 1 (včetně vyobrazení strojku), Lieselotte Setzer GmbH, Lilly's Contemporary Art Exclusive Antiques Wien)

 

 

 

3798

153

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy.
■Zpráva: Seemann

 

 

 

?–?

eher kein Willenb. & Rz.

 

Spíše se nejedná o strojek firmy W. & Ř.

?–?

Neoznačeno

Válec 8,8 cm, hřebínek má jen 7,8 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT.
Čtyři argumenty vypovídající proti Willenb. & Ř.:
• ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy,
• v blízkosti špiček zoubků na podstavci soukolí je prohlubenina,
• vzákladu hřebínku není žádný otvor,
• na hřebínku nejsou vidět žádné poziční kolíky.
■Seemann Inv. č. 3800

 

 

 

"3801"

 

Neoznačeno
Válec 8,6 cm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy.

Zpráva: Seemann

 

 

 

3819

185

Neoznačeno
Válec 8,6 cm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy.
Zpráva: Seemann

 

 

 

3829

100

Neoznačeno
Válec 8,9 cm, hřebínek 8,7 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy.
Zpráva: Seemann

 

 

 

3861

131

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby,
PICT
, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

3947

155

Neoznačeno
Válec 9 cm, hřebínek 8,8 mm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby,
PICT
, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

4249

?

Neoznačeno
Válec má přibližně 9 cm, PICT
Zpráva: Seemann

 

 

 

4311

 

186
jako č. 8597

Neoznačeno
Válec má přibližně 9 cm, hřebínek má 78 zoubků, PICT
Zpráva: Seemann

 

 

 

4478

 

149

Neoznačeno
Válec ~9 cm, hřebínek má 78 zoubků, PICT
Zpráva: Seemann; Breker 9. 11. 2018, č. 9 (Sb. Goldhoorn)

 

 

 

4977

351

Neoznačeno
10 Válec , 2 skladby, PICT
■ Sb. Seemann

 

 

 

5304

297

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT,ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

5409

118

Neoznačeno
Válec 7,9 cm, 2 cm Ø, základní deska: 13 x 5,9 cm, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Niko Wiegman, restaurátor hracích strojků vě městě Hilversum, Holandsko

 

 

 

5439

328

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

 

5622

377

Neoznačeno
2 skladby
Luuk Goldhorn, Zur Frühgeschichte österreichischer Kammspielwerke, DMM 99 (2007), strana 44

 

 

 

5936

391

 

Neoznačeno
Válec ~10 cm,2 skladby, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6099

335
jako č. 6434

Neoznačeno
Válec~10 cm,2 skladby, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6131

406

Neoznačeno
2 skladby?? 3 Kammschrauben, PICT. Stahldeckplatte ohne Deckstein
Bericht Seemann

 

 

 

6405

425
jako č. 6598

Neoznačeno
Válec ~10 cm, 2 skladby, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6434

335
jako č. 6099

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT, ocelová krycí deska bez kamenné vrstvy
Zpráva: Seemann

 

 

6502

433

Neoznačeno
3 šroubky na hřebínku, 2 skladby, PICT
Zpráva: Seemann

 

 

 

6528

485

Neoznačeno
Válec 10 cm, 2 skladby, hřebínek má 77 zoubků PICT
Zpráva: Seemann

 

 

 

6579

422

 

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, 23,5 mm Ø, 3 šroubky na hřebínku, 2 skladby. MUSIC. PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6598

425
jako č. 6405

Neoznačeno
Válec 10 cm, 2 skladby, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6666

450

 

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6910

451

 

Na hřebínku je značka Anton Olbrich
Válec 10 cm, Olbrichův hřebínek ke strojku nepatří (stejně jako u č. 8584), na základní desce od Řebíčka, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

6983

454
jako č. 7346

Neoznačeno
Válec 10 cm, 2 skladby, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

7023

435

 

Neoznačeno
Válec ~9 cm, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

7048

478

 

Neoznačeno
Válec ~9 cm,2 skladby, (ungar. Kolorit,Válec), PICT+INFO+MUSIC
Sb. Seemann

 

 

 

7051

394

 

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

7128

222

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

7201

455

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Seemann

 

 

 

7346
(2192)

454
jako č. 6983

Neoznačeno
Válec 9,3 cm. Oba strojky, č. 7346-454 a 8597-186 mají na základu hřebínku zářezy, které nás vedou k opatrnému závěru, že oba strojky mohly sloužit jako předloha či model pro zhotovení dalších hracích strojků. Strojek číslo 7346 mohl být vyroben podle strojku číslo 2192, jedná se o číslo, které však tehdy s největší pravděpodobností nebylo vyraženo. PICT
Seemann

 

 

 

7683

524

Neoznačeno, dodatečné číslo (výrobní číslo?, zaměstnanecké číslo?) „19“
Válec 9,1 cm, PICT
Seemann

 

 

 

??75

6

Neoznačeno
Válec 10 cm, PICT
Sb. Seemann

 

 

 

?

262

Číslo hudebního
PICT
1. La dame blanche (Boieldieu), 2. Stradella (Flotow)
Sb. Seemann

 

 

 

7904

492

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Seemann

 

 

 

7924

475

Neoznačeno
Válec 9,1 cm, PICT
Eisel

 

 

 

 

 

Konec éry neoznačkovaných hracích strojků, od teď jsou opatřeny značkou „Willenbacher & Řebíček“

 

 

 

   

 

 

František Řebíček

(Goldhoorn 84)