Anonymní strojek, možná od [firmy Willenbacher & Řebíček] s apokryfním a SPORNÝM číslem 2212

 


Otočný list z bílého plechu


 

Na základní desce pod hřebínkem nejsou žádné údaje


Na vnitřní straně nosiče hřebínku nejsou žádné rytiny


Poslední basový zoubek je přesně tak úzký jako ty sousední!


Jedná se o rytiny nebo neúmyslně vzniklé škrábance? Za lepších světelných podmínek ...


vidíme …2?, pak 0 opravenou na 2?, dále 7 nebo 1?, a nakonec 2 nebo 1?


2212?


2212! Fotografie nebyly dále upravovány, tj. falzifikovány, naopak se jedná o originál! Pouze kvůli proměnlivému osvětlení nejsou na posledním snímku ploché rytiny rozeznatelné, nýbrž jen ty hlubší.

Zůstává zde však určitá nejistota!

Ohne Zerlegung des Spielwerkes in alle seine Bestandteile sollte man kein endgültiges Urteil fällen. Neměli bychom však vynášet žádné předčasné závěry, aniž bychom hrací strojek rozložili na jednotlivé části.

Je obzvláště důležité, brát vždy v úvahu spojení více součástek nebo zabudování částí z jiných strojků. Jasné důkazy o takovém postupu však nebyly nalezeny.Fotografie: ©H.-J. Eisela a Otmara Seemanna