[Willenbacher & Řebíček] 7904-492

Poslední známý neoznačený strojek

 Fotografie: ©Archiv Otmara Seemanna